• Levering conform Leverings- en betalingsvoorwaarden VERAS gedeponeerd bij de KvK Midden-Nederland d.d. 14 mei 2009 onder nummer 11042195. Er vanuit gaande dat u onze algemene voorwaarden kent. Indien gewenst zenden wij u kosteloos een exemplaar toe;
  • Wij hanteren geen milieutoeslag en of dieseltoeslag;
  • Belading van open containers tot en met 20m³ is tot maximaal 30 cm boven de rand. Voor open containers groter dan 20m³ geldt een maximale belading tot aan de bovenrand;
  • De inhoud van de bak dient per aangeboden afvalstroom te voldoen aan de acceptatiecriteria van Bork Recycling B.V. Bij eventuele afwijking, geconstateerd door onze acceptant, zijn wij genoodzaakt de tarieven door te berekenen die horen bij de afvalstroom zoals zij op dat moment door ons geaccepteerd zijn;
  • Wij behouden ons het recht voor om prijsverhogingen ontstaan als gevolg van overheidswege, branchewege en of onvoorziene omstandigheden, na aankondiging aan u door te berekenen;
  • De genoemde bedragen zijn, mits van toepassing, exclusief leges en precariorechten;
  • Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan;
  • Prijzen containers all-in zijn inclusief 1 maand huur per wisseling / plaatsing. Indien containers langer blijven staan, kunnen wij in overleg huur in rekening brengen. Wij rekenen € 5,00 per week voor portaalcontainers en € 12.50 per week voor sleepcontainers;
  • Prijs per m³ te hoog beladen € 20,00 per m³. Voor dakleer en C hout € 50,00 per m³. Indien wij ons genoodzaakt zien dit te hanteren, dan nemen wij van te voren contact op;
  • Bakken zullen uiterlijk binnen 12 uur na bestelling geplaatst / gehaald en of gewisseld worden;
  • T.b.v. administratie en snelle afhandeling container bestellingen gaarne telefonisch of per mail afgeven naar: 0528-331225 (keuze 3) of planning@borkrecycling.nl.