Acceptatiereglement

Bouw en Sloopafval

Definitie: Afval afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van gebouwen

Wel toegestaan in bouw en sloopafval

 • Plastic
 • Kunststoffen
 • Steenachtig materiaal
 • Sloophout / Afvalhout
 • Metalen
 • Gipshoudend materiaal
 • Tapijt
 • Isolatiemateriaal

Niet toegestaan in bouw en sloopafval

 • Asbesthouden of asbestgelijkend materiaal
 • Gevaarlijk afval / klein chemisch afval
 • Dakleer – dakgrind
 • Bruin en witgoed
 • Accu’s
 • Grond
 • Autobanden / rubber
 • Huishoudelijk afval / huisraad

 

Grof huishoudelijk afval

Definitie: Afval afkomstig van huishoudens, ruimen van woningen en of bedrijven

Wel toegestaan in grof huishoudelijk afval

 • Huisraad
 • Plastic
 • Kunststoffen
 • Steenachtig materiaal
 • Sloophout / afvalhout
 • Metalen
 • Gipshoudend materiaal
 • Tapijt

Niet toegestaan in grof huishoudelijk afval

 • Asbesthouden of asbestgelijkend materiaal
 • Gevaarlijk afval / klein chemisch afval
 • Dakleer
 • Bruin en witgoed
 • Accu’s
 • Grond
 • Autobanden / rubber

A/B Hout

Definitie: houtafval niet zijnde vers hout, bestaande uit onbehandeld en behandeld hout, inclusief verlijmde en/of geperste houtsoorten

Wel toegestaan in A/B hout

 • Sloophout
 • Pallets
 • Hout met spijkers en of schanieren
 • Geschilderd hout, kozijnen en deuren
 • Spaanplaat, vezelplaat, hardboard , zachtboard en MDF
 • Vloerdelen
 • Rotan
 • Underlayment / multiplex

Niet toegestaan in A/B hout

 • Verbrand hout
 • Verrot hout
 • Snoeiafval
 • Geïmpregneerd hout, tuinhout en bielzen*
 • Hout van niet hout producten (bv meubilair)
 • Hout met bitumen

*Geïmpregneerd hout dient separaat afgevoerd te worden als C hout.

Puin

Definitie: Materiaal afkomstig van sloop metselwerk/ betonconstructies en of afkomstig van civieltechnische werken.

Wel toegestaan in puin

 • Baksteenpuin
 • Metselwerk
 • Beton
 • Klinkers
 • Harde steensoorten
 • Keramische producten
 • Kalkzandsteen

Niet toegestaan in puin

 • Gips- en gasbeton (Ytong)
 • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
 • Gevaarlijkafval / klein chemisch afval
 • Asfalt
 • Grond
 • Overige vervuiling

Groenafval

Definitie: Afval vrijkomende bij onderhoud van tuinen, plantsoenen, groenstroken en of het snoeien of rooien van bomen.

Wel toegestaan in groenafval

 • Takken
 • Struiken
 • Schoffelafval
 • Gras
 • Stronken / Stammen

Niet toegestaan in groenafval

 • Verbrand hout
 • Verrot hout
 • Geïmpregneerd hout
 • Overig afval

Ferro / Non Ferro

Definitie: magnetisch en niet magnetische metalen vrij komende uit huishoudens, bedrijven.

Wel toegestaan in Ferro / Non Ferro

 • IJzer
 • Koper
 • Zink
 • Aluminium
 • Rvs
 • Kabel

Niet toegestaan in Ferro / Non Ferro

 • Klein chemisch afval (o.a. verfblikken)
 • Batterijen
 • Accu’s
 • Overig afval

Dakleer

Definitie: Teerhoudend en of bitumineus dakafval afkomstig van bouwen, renoveren en of slopen van daken met eventueel aangehechte materialen.

Wel toegestaan in dakafval

 • Teerhoudende bitumen
 • Teer vrije bitumen
 • < 2% aanhangig materiaal niet zijnde dakleer

Niet toegestaan in dakafval

 • Klein chemisch afval (o.a. verfblikken)
 • > 2% vervuiling niet zijnde dakleer
 • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal

Gips

Definitie: Bouwmateriaal bestaande uit gipsplaten, cellenbeton, gasbeton en andere gipshoudende afvalstroffen

Wel toegestaan in dakafval

 • 100% gips
 • Gipsplaten
 • Gipsblokken

Niet toegestaan in dakafval

 • Klein chemisch afval (o.a. verfblikken)
 • Overig afval

Asbest

Definitie: Afval dat asbestvezels bevat met een gewogen asbestconcentratie.

Wel toegestaan in asbest

 • Asbest golfplaten*
 • Asbest pijpen*
 • Asbest platen*
 • Asbest isolatiemateriaal*
 • Asbest remvoeringen
 • Asbest koord
 • Asbest vloerbedekking

Niet toegestaan in asbest

 • Klein chemisch afval (o.a. verfblikken)
 • Overig afval niet zijnde asbest

*Asbest dient in dubbel folie verpakt te worden alvorens het in de container te deponeren. Folie moet 100% vrij zijn van scheuren of openingen.

C hout

Wel toegestaan in C hout

 • Verduurzaamd hout
 • Gewolmaniseerd hout
 • Verbrand hout

Niet toegestaan in C hout

 • Restafval
 • Asbest
 • Chemisch afval