Recyclen afval

Bork Recycling BV heeft het milieubewust en maatschappelijk verantwoord recyclen van diverse afvalstromen als bedrijfsdoelstelling. Naast sloopwerkzaamheden is het zo goed mogelijk recyclen van het afval dat vrijkomt binnen de Bork Groep en ook separaat ingezameld wordt, een belangrijke bedrijfsactiviteit. Helaas zijn sommige afvalstoffen niet te recyclen met de gebruikelijk technieken. Daarom is CH Energy eind 2015 een partnership aangegaan met Bork Recycling. Deze nauwe samenwerking houdt in dat Bork Recycling participeert in de recycling installatie die momenteel gebouwd wordt op het EnTranCe gedeelte van de Zernike Campus van de Universiteit van Groningen. Bork Recycling is hierbij exclusief toeleverancier voor het te verwerken afval. Het doel van beide partijen is om vanuit deze pilotplant gezamenlijk te bouwen aan een grotere verwerkingscapaciteit, verdeeld over verschillende locaties.

Dit levert een mooie synergy op want Bork Recycling heeft afval dat met de gebruikelijke technieken niet meer te recyclen is en CH Energy heeft de wetenschap en de techniek in huis om dit afval om te zetten naar zeer bruikbare grondstoffen, zoals onder andere: olie, gas, koolstof en zuivere deelstromen. Succesvolle proeven hebben aangetoond dat dit een effectieve techniek is.

Op de Infra Relatiedagen beurs in Hardenberg van 2 t/m 4 februari 2016 is Bork aanwezig met een stand waar zij ook deze samenwerking presenteren, in de vorm van foto’s en monsters van de resultaten van de recyclingtechniek van CH Energy.

Zernikelaan 17, 9747 AA Groningen

Opstelling 1